Stort engasjement når grunneierne på Bryn diskuterte felles ambisjoner og mål

Stort engasjement når grunneierne på Bryn diskuterte felles ambisjoner og mål

Fredag 9. desember arrangerte Grunneierforumet på Bryn en felles workshop om «fremtidens Bryn». Hensikten med samlingen var å komme frem til felles ambisjoner og mål slik at historien om hva Bryn skal bli er en omforent historie.

Andreas Vaa Bermann fra PBE sparket det hele i gang med en oppsummering av bakgrunn og hensikt med VPOR og kommunens ambisjoner for Bryn. Med dette bakteppet var det grunneierens tur til å jobbe i grupper med å definere hva fremtidens Bryn skal bli, hvilken posisjon området skal ha, og hva dette vil si for den enkelte grunneiers utviklingsprosjekt.

“Det var svært gledelig at vi gjennom dagen og oppsummeringen fikk bekreftet at grunneierne i aller høyeste grad har en sammenfallende oppfatning om hva «Nye Bryn» skal bli. Fremover blir det viktig at den enkelte grunneier jobber med å konkretisere hva sitt prosjekt skal bidra med for å oppnå den felles ambisjonen.”

Carl Henrik Borchsenius i Entra

Utviklingen av «Nye Bryn» er en maraton og ikke en sprint. Vi skal ha respekt for den transformasjonen området skal gjennom og da ta vare på de som bor, ferdes og ikke minst har Bryn som arbeidsplass både før, gjennom og etter utviklingen. Men vi skal også ha store ambisjoner og pushe grenser for at området skal ta den plassen i byen det fortjener. Alle grunneierne er i aller høyeste grad motivert for oppgaven!

Som seg hør og bør ble workshopen gjennomført i lokalene på www.dyrkbryn.no. Et unikt bygg i hjertet av Bryn Sentrum som skal fylles med leietakere som skal bidra til liv og røre til glede for hele området. Dyrk Bryn utvikles av Flott Gjort i samarbeid med grunneierne på Bryn.