Inspirerende medvirkning på Brynseng skole

Inspirerende medvirkning på Brynseng skole

Som en del av den samordna planleggingen av Bryn sentrum, har Rodeo arkitekter, på oppdrag fra Entra, JM og Bryn eiendom, gjennomført medvirkning med elever og lærere på Brynseng skole. Det ble to dager med høyt engasjement og mange spennende og gode idéer.

Visjonen til utbyggerne på Bryn er å skape et grønnere, varmere og mer skapende sted. For å få til dette er det en nøkkelingrediens som trengs; mennesker. For å få til et sted hvor mennesker vil trives, må de involveres. Medvirkningsaktiviteten gjennomført med elever og lærere på Brynseng skole er bare starten av ulike aktiviteter som vil skje fremover.

Rapporten til Rodeo arkitekter sier følgende:

Hensikten er å bidra til å løfte perspektivene til barn og unge innenfor det pågående planarbeidet for Bryn-området. En viktig målsetning er at barn og unge får anledning til å visualisere og presentere nye ideer. Sentrale delmål er den demokratiske verdien av inkludering av barn, og at barna får et læringsmessig utbytte av å ta del i en planprosess. Rapporten viser et stort potensial for utvikling av et grønnere, varmere og mer skapende Bryn, på barnas premisser.

Fotosafari i nærområdet

Da oppgavene ble utarbeidet var det viktig å lage noe som barna syntes var gøy og spennende å ta del i. I øvelsen «fotosafari» gjorde barna fra 3.- og 6. klasse feltarbeid med kamera (iPad) i området rundt Brynseng skole. De arbeidet deretter i grupper med å feste bilder, symboler og ikoner til et kartgrunnlag. Læreren hadde på forhånd gått gjennom spørsmål som elevene kunne svare på ved å ta bilder og gjøre notater. Disse spørsmålene handlet om alt fra hvilken vei barna gikk til skolen til hvilke steder som er ekstra kult, skummelt og spennende.

Oppgaven ble avsluttet ved å bruke dette kartgrunnlaget til å lage atlas, og funnene ble deretter presentert for resten av klassen. Barna leverte til toppkarakter!

Digital medvirkning i Minecraft

Hvis barna fikk bestemme, hva vil de ha og hvordan vil det se ut? Vi ønsket å samle inn innspill til programmering for Brynsalmenningen, det grønne offentlige rommet som vil strekke seg fra Svartdalen gjennom Bryn, over Østensjøveien og til Østre Gravlund.

Barn i dag er uten tvil teknologisk langt fremme, og entusiasmen da de fikk presentert oppgaven var mildt sagt høy. Minecraft har byggmessige aspekter som tillater bygging av teksturerte kuber (1x1m) i en tredimensjonal verden. En kopi av Brynsalmenningen ble designet og lastet opp i spillet, og barna fikk fritt spillerom til å skape sitt perfekte sted. Forslagene var mange og varierte, til stor inspirasjon for oss.

Det var utrolig gøy å se kreativiteten og farten hos barna da de fikk bruke et «hjelpemiddel» de var godt kjent med fra før av.


– Carl-Henrik Borchsenius i Entra

Hengende hager på Bryn

Mellom Etterstadkroken boligsameie og Brynseng skole ligger en gjengrodd ravine. I dag fremstår dette som et utilgjengelig og utrygt parti mellom den fremtidige Brynsallmenningen og turområdene i Svartdalen. Ideen er å benytte bygningsdeler og fyllmasser fra utbyggingen til å terrassere opp ravinen og gjøre det om til dyrkbart areal for parseller og skolehage til glede for skolen, gamle og nye beboere i området.

For å lufte og forankre ideen gjennomførte vi en workshop med lærere på Brynseng skole. Før lærerne beskrev hvilke tiltak som må på plass for å gjøre skolehagen relevant for undervisningen, holdt gartnerpedagog Kristin Marthinsen fra NMBU en innledning om skolehager som læringsarena.

Lærerne var udelt positiv til skolehage. Potensialet ved å benytte en skolehage i undervisningen var stort. Av praktiske tiltak som kom frem var blant annet et amfi eller avgrenset område for uteklasserom. I tillegg ble det påpekt behovet for å innarbeide bruk av skolehagen i planleggingen av skoleåret.

Hva har vi lært?

Barna på Brynseng skole setter stor pris på steder hvor de kan leke og drive idrett, også uten voksne. På dagens Bryn finnes disse tilknyttet skolegården og klatreverket. Skoleelevene synes Svartdalsparken sør for skolen er et spennende friområde, men har utfordringer knyttet til sikkerhet og kriminalitet.

Tilgang på skjermede uterom og aktivitetsområder for barn er blant de viktigste faktorene for at foreldre skal bli værende i urbane boområder, og derfor blir det viktig å sikre at Brynsalmenningen tilbyr aktivitetsbaserte og trygge uterom tilpasset barn.

I begge øvelsene så vi en mangel på steder på Bryn hvor barna kan oppholde seg over lengre tid i avslappende omgivelser. Særlig i Minecraft-øvelsen fikk vi inn mange gode design knyttet til plassdannelser som blant annet vannkilder, skulpturer, bålplass, bikuber og beplantning. Vannelementer er spesielt noe som gikk igjen og nær sagt alle foreslåtte design hadde et element av rennende vann.

Takk til Brynseng skole

Utviklingen av «Nye Bryn» er en maraton og ikke en sprint. Alle innspill som kommer inn er verdifulle, og vil bidra til å skape et best mulig Bryn for alle som oppholder seg i området.

Takk til Brynseng skole for at vi fikk lov til å gjennomføre disse aktivitetene med både barn og voksne.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *