Byvandring på Bryn

Byvandring på Bryn

Bryn har et enormt potensial for en videreutvikling som ivaretar bydelens historie, men området må gjøres lettere tilgjengelig for myke trafikanter. Det var to av flere tydelige tilbakemeldinger etter at representanter fra lokale historielag og eldreråd deltok på byvandring.

Som en del av planarbeidet for Bryn sentrum har Rodeo arkitekter, på oppdrag fra Entra, JM og Brynseng Eiendom gjennomført ulike medvirkningsaktiviteter på Bryn. Tidligere har det blitt gjennomført aktiviteter med barn og unge på Brynseng skole. Denne gangen var det deltakere med en ekstra sterk tilknytning til Bryn sin tur til å bistå oss med å forstå historien, nåværende identitet, samt komme med løsninger og forslag til det videre planarbeidet.

Med på vandringen hadde vi blant annet representanter fra lokale historielag og eldreråd. Dette er mennesker som kjenner dette området ut og inn, og som villig vekk delte veloverveide og erfaringsbaserte innspill. Det er svært nyttig i den jobben vi skal gjøre på Bryn fremover. Deltakerne i denne byvandringen sitter på stor kunnskap om hvilken historisk betydning Bryn har hatt og hvordan det igjen kan bli et sted i Oslo hvor folk ønsker å bo, jobbe og oppholde seg. 

Da vi spaserte gjennom ulike deler av Bryn var det spesielt én ting som gikk igjen: Bryn er utilgjengelig og lite tilrettelagt for myke trafikanter grunnet alle bilene som passerer gjennom. Bryn har alltid vært et krysningspunkt i Oslo øst, men gjennom årene har utviklingen blitt mer og mer bilbasert. Dette er en av de viktigste utfordringene eiendomsutviklerne på Bryn må løse når utviklingen skal starte.

Selv om vi ligger i ingenmannsland, så er vi i midten likevel

Innehaver av Olsen på Bryn

Et annet behov som deltakerne påpekte, var behovet for identitetsmarkører. Bryn er ikke intuitivt, og grunnet biltrafikken og de store trafikkmaskinene, er det både vanskelig, og i noen tilfeller umulig, å finne frem. Et av tiltakene som ble påpekt, var blant annet åpningen av Brynsallmenningen på tvers av området, som naturlig kobler Alnaelva med Gravlunden. Da vi gjennomførte medvirkning med barna på Brynseng skole så var det et sterkt ønske om vannspeil og ulike vanninstallasjoner i allmenningen. Et artig sammentreff var at de eldre også nevnte dette ved flere anledninger. Det er tydelig at «vann» er et viktig trekkplaster for et område.

Bryn oppfattes i dag som en del av byen og som et knutepunkt, men mangler nødvendige tiltak for å oppfylle byens moderne funksjoner. «Byreparasjon» var et ord som ble brukt om det overordnede behovet på Bryn. Det ble nevnt at «alle» har et sted hvor de kommer fra, Oppsal, Helsfyr eller Vålerenga, mens Bryn «kun» er et sted en kjører gjennom. Få bor her. Det finnes en t-bane, togstopp og selvfølgelig Olsen på Bryn.

Bryn har et enormt potensial

Det er stort potensiale for en transformasjon og ny utvikling av brynsområdet, som hensyntar og viderefører stedets historie, identitet og ivaretar ulike demografiske grupper. Skjer dette i kombinasjon med utviklingen av et moderne byområde, reparasjon av skjemmende infrastruktur, bedre tiltak for mye trafikanter, og et overordnet fokus på forbindelsene som krysser området, da har Bryn et stort potensial til å bli et fremtidig bysentrum øst i Oslo.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *