Byvandring på Bryn

Byvandring på Bryn Bryn har et enormt potensial for en videreutvikling som ivaretar bydelens historie, men området må gjøres lettere tilgjengelig for myke trafikanter. Det var to av flere tydelige tilbakemeldinger etter at representanter fra lokale historielag og eldreråd deltok på byvandring. Som en del av planarbeidet for Bryn sentrum har Rodeo arkitekter, på oppdrag…

Et lite stykke industrihistorie

Hele fire av de største teglverkene i Oslo på 1900-tallet lå ved Bryn: Høyenhall, Kristiania, Bryn og Nygård teglverker. Det eneste som fremdeles eksisterer er Kristiania Teglverk i Nils Hansens vei 18.

Inspirerende medvirkning på Brynseng skole

Inspirerende medvirkning på Brynseng skole Som en del av den samordna planleggingen av Bryn sentrum, har Rodeo arkitekter, på oppdrag fra Entra, JM og Bryn eiendom, gjennomført medvirkning med elever og lærere på Brynseng skole. Det ble to dager med høyt engasjement og mange spennende og gode idéer. Visjonen til utbyggerne på Bryn er å…

Stort engasjement når grunneierne på Bryn diskuterte felles ambisjoner og mål

Stort engasjement når grunneierne på Bryn diskuterte felles ambisjoner og mål Fredag 9. desember arrangerte Grunneierforumet på Bryn en felles workshop om «fremtidens Bryn». Hensikten med samlingen var å komme frem til felles ambisjoner og mål slik at historien om hva Bryn skal bli er en omforent historie. Andreas Vaa Bermann fra PBE sparket det…

Dyrk Bryn! Velkommen til sniktitt

Ved Brynseng T-bane ligger et flott logistikkbygg tegnet av Niels Torp for Sigurd Stave AS (“Stavebygget”). Gjennom de neste 10-15 årene skal Nye Bryn transformeres til et nytt og spennende byområde med bolig, næring, handel, service og kultur. Stavebygget skal leve videre, og være med oss inn i Nye Bryn. Men hva skal dette flotte…

En smak av Norge – på Bryn!

I den ærverdige teglsteinsbygningen fra 1800-tallet ligger lokalene våre, og fra baren i annen etasje kan du gjennom glassdøren se ut på det første uavhengige destilleriet i Oslo på over 100 år.

Et lite stykke industrihistorie

Hele fire av de største teglverkene i Oslo på 1900-tallet lå ved Bryn: Høyenhall, Kristiania, Bryn og Nygård teglverker. Det eneste som fremdeles eksisterer er Kristiania Teglverk i Nils Hansens vei 18.

Bryn – den nye byen i byen

Bryn – den nye byen i byen I 2018 kjøpte Entra en rekke eiendommer på Bryn og innledet et utviklingssamarbeid med boligutbyggeren JM Norge. Nye Bryn er i støpeskjeen. Den populære turstien langs Alnaelven svinger seg ned til sentrum og gir deg et innblikk i hvordan Oslo en gang var. Med høye løvtrær og bratte…