Bryn stasjon

Bryn stasjon skal oppgraderes med nye trapper og heis.

Bryn stasjon er første stoppested etter Oslo S på vei nordover. Reisetiden mellom Bryn og Oslo S er tre minutter. Alle stoppesteder mellom Spikkestad og Lillestrøm har direkte forbindelse til Bryn stasjon.

Stasjonen skal nå rustes opp med ny adkomst og heiser som vil gjøre tilgjengeligheten enda bedre i tillegg til at man renoverer det gamle stasjonsbygget. Dette arbeidet starter i 2021.

HISTORISK: Bryn stasjon var fra Hovedbanens åpning i 1854 togstopp for å sette til bremser på vogner pga. den bratte utforkjøringen ned mot Oslo, men ble stoppested med ekspedisjon av person- og godstrafikk i 1858. I 1860 ble Bryn fullverdig stasjon med mulighet for å sende togmeldinger og foreta kryssinger.