Brynsallmenningen

Foreløpige skisser av Brynsallmenningen.

Identitet og attraktivitet
I VPOR (veiledende plan for offentlige rom) for Bryn lanserte man ideen om ”Brynsallmenningen”. Dette skal være en kombinasjon av gate og gangvei med ulike lommer som programmeres til forskjellige byrom.

Brynsallmenningen kobler bystrukturen på Bryn sammen med skolen og grøntområdene langs Alna og skal bli et identitetsskapende element som også vil tiltrekke seg mennesker utenfra.

Ideen om Brynsallmenningen ble lansert i VPOR – Veiledende plan for offentlige byrom – fir Bryn.