Brynskvartalene

Kollektivtilbudet og opplevelsen av å være et knutepunkt kommer til å prege Brynskvartalene som troner på høyden mellom Bryn sentrum og Ring 3.

Den nye næringsklyngen på høyden
Brynskvartalene ligger på høyden der Bryn hovedgård i sin tid lå. Dette blir nå et knutepunkt med ulike aktiviteter fra store og små næringsvirksomheter, utdanning og forskning, teknologibedrifter og mediebedrifter.

Her skal vi arbeide aktivt for at store virksomheter kan være nav i en større klynge som er attraktiv for både gründere og etablerte virksomheter. Slik skaper vi ny spennende utvikling i byen og lever opp til vår visjon om Bryn som en varmere, grønnere og mer skapende del av byen.