Brynsveien 17-19

Det er Bryn eiendom som utvikler Brynsveien 17-19

Fremtidig utviklingsområde
Bryn Eiendom er i startgropen med en plan for utvikling av Brynsveien 17-19 med et prosjekt som hovedsakelig er fokusert på boliger.

Et nytt område for bolig og næring
Brynsveien 17-19 er et større område mellom Tvetenveien, Brynsveien og Brynshøgda. Området eies av Bryn Eiendom. Sommeren 2020 ble det utlyst et parallelloppdrag og fire arkitektkontor er med i konkurransen. Arkitektkontoret Hille Melbye arkitekter vant konkurransen.

Planen er at Brynsveien 17-19 vil bli utviklet etter Bryn sentrum.