Ny gateterminal for buss

Kollektivknutepunkt øst

Bryn skal utvikles videre som kollektivknutepunkt øst i Oslo. Bymiljøetaten skal utvikle kollektivknutepunktet på Bryn med ny gateterminal for buss i Østensjøveien.

Her legger man til rette for enkel overgang mellom buss, tog og T-bane.

Mellom Bryn stasjon, Brynseng T-banestasjon og gateterminalen i Østensjøveien skal det etableres gode gangforbindelser. Østensjøveien skal utvides med kollektivfelt og en gjennomgående løsning for gående og syklende.

Les mer om kollektivknutepunktet Oslo øst på kommunens hjemmesider. Klikk her!