Om oss

Grunneiersamarbeidet på Bryn

Fem store grunneiere har gått sammen om “grunneiersamarbeidet på Bryn”.

I 2019 gjennomførte de fem selskapene en felles visjonsprosess der målet var å utvikle en samlende visjon for Bryn som gir god forutsigbarhet og felles forståelse for de ulike grunneiernes videre utviklingsarbeid.

Oslo kommune har en visjon: «En grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle». Når Bryn skal utvikles for framtiden, trenger vi ikke finne opp kruttet på nytt. Alt for mange utviklingsprosjekter ser seg blinde på hva de skal være i seg selv, og glemmer å åpne armene for det som ligger rundt om.

Kollektivknutepunktet Bryn.

God byutvikling handler om sammenhenger. Når vi skal skape “Nye Bryn” tar vi dette på alvor, og ser til byen vi er del av for å tegne opp visjonen for framtiden. Det betyr ikke at Bryn ikke skal være et sted i seg selv, men at vi først og fremst er en del av Oslo.

Nye Bryn har ambisjon om å bli et grønnere, varmere og mer skapende sted. Lokalt handler dette om å:

  • dyrke og supplere de grønne kvalitetene som finnes
  • legge til rette for livet mellom husene
  • etablere gode rammer for mellommenneskelige relasjoner
  • dyrke og supplere de kreative krefter som finnes
  • utvikles som en smart bydel hvor det er lett å leve og virke miljøvennlig

Grønnere, varmere og mer skapende, det er vår visjon.

Vi ønsker å ta Oslos visjon på alvor. Der Oslo skal bli «grønnere, varmere og mer skapende», skal vi også utvikle Nye Bryn til å oppleves slik. Et utstillingsvindu for morgendagens samfunn og smart byutvikling.

Vi vet at Bryn besitter unike muligheter som gir stedet alle forutsetninger for å innta en sentral plass i alle de sammenhenger en velger å se Bryn som del av – det være seg forlengelse av indre by, inngangsporten til sentrum fra øst, eller node i Hovinbyen med mer. Men vårt mål er enkelt: Når en ser på Nye Bryn – opplevelsen av stedet, møtet med mennesker og bebyggelse og følelsen av et aktivt og attraktiv sted – så skal en tenke: sånn skal byutvikling gjøres!

Kontaktpersoner:

Entra ASA
Kristine Hjellup Horne, prosjektsjef
khho@entra.no
994 04 755

JM Norge AS
Svein Prytz, utviklingsdirektør
svein.prytz@jm.no
934 18 528

Bryn Eiendom AS
Trine Lise Myrengen, eiendomssjef
tlm@bryneiendom.no
932 84 035

Pecunia AS
Hans Thomas Knudtzon, viseadministrerende direktør
htk@pecunia.no
911 36 843

Cema AS
Marvin Castle, økonomisjef
mc@cmmco.no
995 86 804