Oslos nye hovedbrannstasjon skal bygges på Bryn

Slik blir Oslos nye hovedbrannstasjon på Bryn.

I forbindelse med arbeidet med det nye regjeringskvartalet skal Oslo hovedbrannstasjon flyttes til Bryn. Her vil gamle Bryn brannstasjon rives og en ny stasjon bygges for å møte forventningene til en hovedstasjon.

I tillegg til Brann- og redningsetaten er det planlagt at Vann- og avløpsetaten vil få kontorer i samme bygg samt at deres store driftsstasjon med blant annet verksted, maskiner og bilpark blir lokalisert her.

Når disse to etatene samlokaliseres blir prosjektet hetende ”Hovedstasjonen”. Byggestart fastsettes i forbindelse med politisk behandling i 2021.

Det er Omsorgsbygg som er ansvarlige for prosjektet. Du kan lese mer om dette her.