Store planer på bryn

Bryn – den nye byen i byen

I 2018 kjøpte Entra en rekke eiendommer på Bryn og innledet et utviklingssamarbeid med boligutbyggeren JM Norge. Nye Bryn er i støpeskjeen.

Den populære turstien langs Alnaelva svinger seg ned til sentrum og gir deg et innblikk i hvordan Oslo en gang var. Med høye løvtrær og bratte kanter langs elven ligger Svartdalens vakre urskogslandskap. Dette spennende turområdet egner seg godt for både liten og stor. På toppen av Svartdalen ligger Bryn, en bydel med en spennende industrihistorie. Området var viktig for oppbyggingen av Oslo slik vi kjenner byen i dag.

En ny identitet

Bryns er byens viktigste kollektivknutepunkt etter Oslo S. Med de store ambisjonene grunneierne nå har for området vil Nye Bryn bli et attraktivt sted for både næringsliv og mennesker. I et intervju med magasinet Byplan Oslo sa Entras prosjektsjef Kristine Hjellup Horne at de ønsker å skape en god helhet og et attraktivt, levende byområde på Bryn.

Kristine Hjellup Horne og Svein Prytz forteller om planene på Bryn. Helt til høyre: Timon Linderud fra Rodeo arkitekter.

– Vi skal finne en nerve og gi identitet til Bryn så det skal bli et fint sted å bo, jobbe eller bare besøke for å ta en kaffe.

Kristine Hjellup Horne, Entra

Fem store grunneiere – Entra, Pecunia, JM, Bryn eiendom og Cema – har inngått et samarbeid for å sikre en helhetlig utvikling av området. Grunneierne jobber med ulike reguleringsplaner, men alle har stilt seg bak en felles visjon; Bryn skal bli et grønnere varmere og skapende sted.

Illustrasjon av hvordan Bryn kan se ut om noen år. (Rodeo arkitekter)

Funksjonelt og attraktivt

Planen for Bryn er å bli en funksjonell bydel med en god miks av boliger, næring, handel og service. Reguleringsarbeidet og selve byggeprosessen vil ta mange år. Grunneierne er svært opptatt av at Bryn skal være et godt og attraktivt sted også gjennom denne byggeperioden.

– Dette vil være en av de største utviklingsprosjektene i Oslo og vi har store ambisjoner for Nye Bryn, forteller Horne.

Entra samarbeider med JM Norge som er Nordens største boligbygger. Målet er å bygge boliger her, men også integrere folk som bor rundt.

– Området trenger et sentrum. Vi skal sy sammen områdene og gjøre det attraktivt, sa utviklingsdirektør i JM Svein Prytz til Byplan Oslo.

Grunneierne er ivrige etter å møte interessenter og informere om planen for Bryn.

– Så snart byen åpner opp for sosial kontakt ser vi frem til både uformelle treff og organiserte arrangementer for de som er interessert i Bryn, forteller Tom Bratlie. Bratlie koordinerer samarbeidet mellom grunneierne på Bryn.

Brynseng t-banestasjon får direkte tilkobling til Bryn sentrum på det som man planlegger å kalle Brynseng torg.

Ivareta det lokale

Mange bedrifter er lokalisert på Bryn allerede i dag. Oppfølging av leietakere gjøres av Saja eiendom på vegne av Entra. Selv om Bryn vil være et ganske annerledes sted i fremtiden er det viktig for Entra og Saja at nåværende leietakere blir godt ivaretatt.

– I forbindelse med at Entra kjøpte eiendommene i 2018 ble det avtalt at vi i Saja skulle fortsette driften av området, forklarer Lars Olas Jahre som er daglig leder i Saja.

Han forteller at det kommer en del spørsmål om hva som skal skje fremover, og han beroliger alle som i dag har sitt arbeid på Bryn. De skal bli tatt godt vare på.

Storstua

Det er viktig for grunneierne at de som bruker området nå opplever at det skjer en forsiktig endring på Bryn. Derfor er møteplassen Storstua etablert i Østensjøveien 39. Her blir det mulighet for servering både ute og inne. Etter hvert vil dette lokalet bli et informasjonspunkt om den planlagte utviklingen på Bryn.

-Vi har ikke akkurat vært bortskjemte med samlingssteder på Bryn. Det blir veldig hyggelig å ønske flere av våre leietakere og andre velkommen til Storstua som et nytt samlingssted på Bryn.

Daglig leder Lars Olav Jahre i Saja

Stedet har holdt åpent siden høsten 2020, men på grunn av den pågående smittesituasjonen har Storstua ikke blitt promotert. Men sommeren 2021 blir kanskje sommeren vi møtes til lønningspils på Storstua og snakker om fremtiden på Bryn?