Torgbygget

Slik er det foreslåtte Torgbygget illustrert.


I forbindelse med urbaniseringen rundt Brynseng kollektivknutepunkt har Sporveien foreslått et nytt bygg – Torgbygget – med blandet bruk – kontor, næring og bolig.

Torgbygget ble instrodusert som del av et større prosjekt for å utvikle kunnskap og metoder for å urbanisere byens kanter – URBACT – som igjen er et EU-finansiert samarbeidsprosjekt.